POMOC TECHNICZNA

Zadzwoń: 515-182-902

Outsourcing ABI

Outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) to sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Pozwala na dokładne dopasowanie świadczonych usług do specyfiki i aktualnych potrzeb organizacji, jest rezultatem rachunku ekonomicznego.

W ramach przejęcia funkcji ABI oferuję:
• przeprowadzenie audytu zgodności wraz z raportem pokontrolnym,
• przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji,
• nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
• reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i klientami w zakresie kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
• wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
• bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO oraz zgłaszanie nowych zbiorów,
• przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
• cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
• przygotowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych,
• zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
• udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.